Etikettartiklar
Läst 25335 ggr
Allamej
2008-09-23, 18:16

Hårlösa råttor

Tamråttan finns inte bara i många olika färger och teckningar, det finns även olika hårlag. Förutom våra vanliga släta råttor och de lockiga rex varianterna, finns det även hårlösa råttor. Hårlösa råttor ställer dock lite högre krav på sin ägare än vad pälsade råttor gör...

Vad är då en hårlös råtta?
En äkta hårlös råtta har ingen päls på kroppen och lockiga- eller inga morrhår alls. En del föds nakna medan andra föds med päls, som de sedan tappar då de är kring 2,3 månader gamla. De används mycket till medicinsk forskning på laboratorium, och det är just på laboratorium som de först identifierades.
En hårlös råtta är en helt vanlig tamråtta, rattus norvegicus domesticus. Det som skiljer dem från de pälsade råttorna- är just avsaknaden av päls och allt vad det innebär. För övrigt är dessa råttor minst lika gosiga, nyfikna, sociala, busiga, glada, trevliga, charmiga och lättlärda som pälsade råttor!

Lite genetik…
Än så länge känner man bara till tre olika genotyper som ger recessiv hårlöshet hos råttor. De betecknas vetenskapligt för rnu (så kallad nude, dvs naken), fz (fuzzy/fuzz dvs "luddig" eller "fjunig") och shn (från engelskans shorn) och deras locus sitter på kromosomerna 10,1 och 7 var för sig. Då dessa är recessiva anlag behövs de i dubbel upplaga för att råttan skall visa egenskapen. De tre olika genotyperna som ger hårlöshet skrivs alltså; rnu/rnu, fz/fz och shn/shn.
Rnu/rnu, Fz/fz och Shn/shn ger alltså råttor som inte är hårlösa, utan pälsade råttor som bär på egenskapen. Stor bokstav som "Rnu" menar på ett dominant anlag. Dominanta anlag "tar över" de recessiva anlaget vilket gör att råttan kan bära på egenskaper som inte syns utåt (fenotyp).

Lite kort om de tre varianterna:

* rnu/rnu råttor identifierades först i ett laboratorium i Scottland 1953. Dessa råttor har ingen thymuskörtel, de saknar alltså en betydelsefull del av immunsystemet! Detta gör dem ovanligt känsliga och sårbara för infektioner, mest i andningsvägarna och i ögontrakterna. Den genomsnittliga livslängden för denna hårlösa variant, beräknas till 9 månader.

* fz/fz upptäcktes och identifierades först i ett labb i Pennsylvania 1976. Dessa har ofta väldiga tandproblem- upp till 50% av hanarna och 75% av honorna måste få sina tänder nerklippta bara för att kunna äta. Det är dock inte tänderna som är det största problemet hos denna variant, utan stigande njursvikt som oftast uppträder vid 1 års ålder. Även i en bakteriefri miljö dör praktiskt taget alla hanar, och 80% av alla fz/fz honor av att njurarna lägger av. Hanarna har generellt sett en livslängd på 17 månader och honorna 20 månader.

* shn/shn identifierades i ett laboratorium i Connecticut 1998. Denna variant lider också av katastrofala njursjukdomar. Nästan alla shn/shn dör av flera olika o-normaliteter i njurarna vid en ålder på ca 10- 14 månader.

Alla dessa tre varianter har lockiga morrhår och kan tappa ev. hår lite om vartannat. Alla är de fertila och föder normal stora kullar, men praktiskt taget alla hårlösa honor har problem med att föda upp en kull ungar. Dels för att de ibland har svårt att kunna hålla värmen både åt sig själv och sina ungar. Men många honor har även svårt att producera mjölk. De som avlar på denna variant brukar därför låta en pälsad fostermamma ta hand om ungarna. Ett annat alternativ är att handmata ungarna med en liten pipett. Tyvärr är det även vanligt att hårlösa honor äter upp sina ungar, klämmer sönder dem, överger eller svälter dem. Det händer dock inte alltid,men är som sagt väldigt vanligt..
Hårlösa honor som har utavlats med pälsade råttor, kan ärva positiva egenskaper som tillåter dem att föda upp sina ungar på ett normalt sätt. Men man kan aldrig veta riktigt säkert hur ens hårlösa råtta är som mamma, det är individuellt också.

Värme och mat
Först och främst behöver hårlösa råttor mycket värme, varmt bomaterial att bädda med, bra och näringsrik föda för att hålla kroppstemperaturen samt varma burkompisar att krypa ihop och värma sig hos. En värmelampa i ena hörnet av buren, eller en värmedyna, är två sätt att hålla en stadig och bra temperatur till de hårlösa vännerna. Lampan bör placeras på ett sådant sätt att råttorna själva får välja när de vill ha/inte vill ha värme.

Eftersom de inte har någon päls som håller inne värmen så stiger värmen direkt från kroppen vilket gör att de känns väldigt varma att ta på. Avsaknaden av päls innebär att de hårlösa råttorna måste äta oftare för att kunna hålla kroppstemperaturen. Deras kropp har full sjå med att omvandla maten till energi vilket av naturliga skäl tär på kroppen. Bland annat därför- så är det vanligt med njursvikt hos de hårlösa råttorna (läs mer under "hälsa")

Alla råttor kräver bra och näringsrik föda, men de hårlösa äter desto mer. En högre halt av protein tycks vara till fördel till deras hälsa, men detta är dock inte bevisat. Många hårlösa dricker även mer än de pälsade och självklart skall rent dricksvatten alltid finnas tillgängligt.

Hälsa
Många hårlösa råttor har genetiska hälsoproblem och lägre immunförsvar vilket gör dem mer mottagliga för sjukdomar.
Några av sjukdomarna som är vanliga, är cancer och tumörer, ögonsjukdomar, allergier, hudproblem, njursvikt, andningsproblem, snedskalle och diabetes.
Seriösa råttuppfödare försöker avla bort tendenserna för dessa sjukdomar genom selektiv och väl planerad avel. Det är oerhört viktigt att man avlar på ett ansvarsfullt och seriöst sätt för att få fram så friska råttor som möjligt! Hårlösa råttor som fötts av pälsade föräldrar tenderar att bli friskare än de som fötts av hårlösa föräldrar. Seriösa råttuppfödare som tagit sig an denna variant, utavlar därför ofta på pälsade råttor just för att förstärka de positiva egenskaperna och få de hårlösa råttorna friskare.

Det är praktiskt taget omöjligt att veta vilken genetisk sammansättning ens hårlösa råtta har- om man inte får den testad- eller har stamtavla på den. Där finns ännu ett starkt skäl till att köpa sina råttor från en seriös uppfödare.
Livslängden hos hårlösa råttor varierar, men runt 18 månader- 2 år bör man kunna hoppas på. .

Allergier mot botten- och bäddmaterial, andra djur, damm och pollen kan visa sig genom att råttan nyser, får tåriga ögon som utsöndrar en röd vätska, och möjligtvis även leda till bakteriella infektioner.

Råttor som föds av pälsade föräldrar verkar ha mindre av dessa problem, än de som föds av hårlösa föräldrar.
En hårlös råtta som sovit kan vakna med ögon som klibbat ihop av en röd vätska som de oftast tvättar bort själva. Om problemet blir värre kan man badda ögonen med ljummet vatten och även behandla med olika läkemedel, några gånger per dag.
Man bör undvika bottenmaterial som dammar mycket och hålla buren väldigt ren.

Det är också väldigt vanligt med rivsår i huden då dessa råttor inte har någon päls som skyddar mot bur kompisarnas vassa klor. Det är alltså viktigt att bur kompisarna är snälla så att riskerna för sår i huden blir så små som möjligt. Eventuella sår bör behandlas för att infektioner inte skall bildas.

Stress och burstädning
En stressad råtta mår inte bra. Stress kan orsakas av många olika faktorer som t.ex för hög- eller låg temperatur, drag som leder till förkylning hos råttan, inte tillräckligt med vatten och/eller dålig mat.
Det är också viktigt med en ren och fräsch bur- en smutsig bur med mycket kiss och bajs leder av förklarliga skäl till hälsoproblem. Att städa buren och byta bäddmaterial ofta är viktigare än många kan tro. En dammig bur påfrestar råttornas lungor och påverkar deras redan dåliga immunförsvar negativt. Bäddmaterial bör bytas direkt det börjar se smutsigt ut och buren rengörs ordentligt med varmt vatten och såpa en gång i månaden.

Avelsbiten är oerhört viktig, dels för att behålla ett bra temperament men självklart är det också viktigt att avla på så friska djur som möjligt! En bra sällskapsråtta ska vara lugn och harmonisk, älska människor och vara social och fungera bra ihop med andra råttor. Nyfiken, framåt, stor, snäll och trygg i sig själv.
Det är viktigt att ha bra avelsmaterial för att få fram friska och trevliga sällskapsråttor, detta gäller självklart oavsett råttans färg/teckning och hårlag.
I och med att denna variant redan börjar bli rätt populära, så är det viktigt att det är fortsatt seriös avel som bedrivs! Dvs. att föräldrarna är noggrant utvalda efter deras egenskaper- att de har ett utmärkt temperament och är friska av sig.
Man kan inte få livskraftiga linjer om man inte har kunskapen att välja avelsdjur.

Att ha en hårlös råtta kan påverka hälsan hos hela ens råttbestånd…
Den hårlösa rnu/rnu råttan med dess undertryckta immunsystem, kan bära på många olika underliggande sjukdomar och SDA existerar normalt inte hos råttor med thymus (= betydelsefull del av immunsystemet), men båda virus kan rnu/rnu råttor vara kroniska bärare av. Utan thymus, är hårlösa rnu/rnu råttor förhindrade att själva tillverka antikroppar mot Sendai och SDA- och även om råttan inte uppvisar symptom så kan den sprida dessa virus vidare till alla andra råttor i närheten. Det finns ingen karantän tid som kan ändra på det!
Det räcker med att en råtta bär på virusen för att alla andra skall smittas. Vilken annan råtta som helst kan bli smittad och deras immunförsvar kan bara hålla virusen i schack i några få månader. När immunförsvaret väl har gett vika blir resultatet åter infektioner, virusen går inte att bli av med.

Översättning: Monica Lind

Källa:

Debbi Needhams "Hairless Rat Care" från

http://www.rmca.org/Articles/truehairless.htm

Stephen Fry - There are many people out there that will tell you that "you can't". What you've got to do is turn around and say, "watch me". Veronica/ Sajtvärd på Smyckestillverkning och råttor

 

 

Beaver
2008-09-23, 18:38
#1

avsnittet 'hälsa' är skrivet två gånger efter varandra. 'burstädning' är ett ord (återfinns i en av rubrikerna) pathogens= patogena (sjukdomar) , eller helt enkelt skriv 'underliggande sjudomar'. Bra med en sådan artikel här tycker jag!

Nicciz
2008-09-23, 18:45
#2

Är artikeln öppen för debatt/diskussion eller ser ni helst att man låter bli, alternativt skapar en diskussionstråd Skrattande?

KickanW
2008-09-23, 18:47
#3

Jättebra och subjektiv artikel!

Måste dock skriva några särskrivningar här som kan ändras till ett ord för att den ska vara perfekt :) (förutom det där dubbla avsnittet då)

Skrivet i ordning:
hand mata
ut avlats
bur kompisar
ögon sjukdomar
hud problem
ut avlar
bur städning
sällskaps råtta

SweGizmo
2008-09-23, 18:50
#4

uhe.. shit.

Min blogg: SweGizmo.se

Nicciz
2008-09-23, 18:56
#5

#3 Nu har ju Allamej bara lånat artikel för publicering alltså får hon inte ändra utan källans godkännande alternativt skriva om den med sina egna ord och hänvisa till den som källa Flört

Allamej
2008-09-23, 18:58
#6

Jag pratade med Monica och fick tillåtelse att lägga in den här. Jag lade in den som den stod. Jag har nu dessutom gjort de ändringarna ni bett mig om eftersom jag inte såg dom själv :D

Jag tror inte att hon blir sur för att jag skriver ihop ord :)

Stephen Fry - There are many people out there that will tell you that "you can't". What you've got to do is turn around and say, "watch me". Veronica/ Sajtvärd på Smyckestillverkning och råttor

 

 

Allamej
2008-09-23, 19:01
#7

Artikeln får diskuteras precis som de flesta andra artiklar.

Jag tyckte bara att det var en bra idé att ha den på sidan eftersom den används väldigt mycket.

Kom bara ihåg att detta är en översättning. Dvs. inget som varken jag eller Monica hittat på själva.

Stephen Fry - There are many people out there that will tell you that "you can't". What you've got to do is turn around and say, "watch me". Veronica/ Sajtvärd på Smyckestillverkning och råttor

 

 

Nicciz
2008-09-23, 19:08
#8

#7 Ja det är nog den mest lästa och länkade råttartikeln som någonsin skrivits gissar jag. Och det är super att den finns här och att den kom nu :D Men jag tror att det är bäst att skapa en diskussionstråd ang artikeln ifall det spårar ur så är inte artikeln "i sig förstörd" ;) ska bara dricka upp kaffet så kommer det en.. (fniss

Allamej
2008-09-23, 19:15
#9

Hejja :)

Stephen Fry - There are many people out there that will tell you that "you can't". What you've got to do is turn around and say, "watch me". Veronica/ Sajtvärd på Smyckestillverkning och råttor

 

 

MalinMalin
2008-09-23, 19:50
#10

Förstår inte vitsen med att lägga upp en artikel som är över 5 år gammal.

//Malin

www.r8ttor.se

Föder upp högkvalitetsråttor efter importer i varianterna Rex,Dumbo,Naken,Odd eyed,Downunder,Longhair,Satin och Manx.

Allamej
2008-09-23, 19:52
#11

Kanske för att informationen inte har förändrats. Men om den mot all förmodan har gjort det så ber jag den som hittar den att skicka källorna till mig så kan jag skriva ihop en ny.

Stephen Fry - There are many people out there that will tell you that "you can't". What you've got to do is turn around and say, "watch me". Veronica/ Sajtvärd på Smyckestillverkning och råttor

 

 

zickan
2008-09-23, 20:19
#12

Suck.. min dator kraschade. Ska se om jag kan hitta de sidor jag sparat som är på tyska och eng. Där står det förklarat rätt bra att dubbelrexade har kommit så långt att de inte bär på sjukdoms defekter,  får rinnande ögon. Att de sedan behöver mer mat protein på dubbelrexade är inte heller nått som jag märkt nått av själv. Tror det också är gammalt.

zickans.com
Värd på Råttor, Exotiskadjur

Allamej
2008-09-23, 20:20
#13

Minns du vad som stod i dom artiklarna om dubbelrex + dubbelrex gereration efter generation? Jag skulle verkligen vilja veta om det verkligen inte är skadligt för råttorna.

Stephen Fry - There are many people out there that will tell you that "you can't". What you've got to do is turn around and say, "watch me". Veronica/ Sajtvärd på Smyckestillverkning och råttor

 

 

zickan
2008-09-23, 22:26
#14

Nej tyvärr. Försöker söka upp dom igen. Men finns rätt mycket info om dubbelrex på eng om man söker. Ännu aldrig hittat någon som säger att dubbelrexade har några andra problem än att de kan vara frusna och få mer rivsår än andra.

"There are two basic types of hairless rats, true hairless and 'patchwork' hairless.

True hairless rats have no fur at all on their bodies and usually no whiskers either. Sometimes they have fur as pups which falls out by the time they are 2-3 months old. There are many different genetic strains of true hairless, most if not all of which have come from laboratories, where they are used extensively for medical research. They are missing a part of their immune system called the thymus, which makes them susceptible to disease and allergies. Depending on which strain they are they can be prone to tumors, eye and respiratory infections, heart or kidney disease, diabetes or skin problems. The average lifespan of true hairless rats is 9-18 months old.

As it is impossible to tell what strain a true hairless rat is without genetic testing, it is important to obtain true hairless rats from reputable breeders who can provide a pedigree. Breeders are working on stronger stains of true hairless rats through out-crossing with healthy furred rats. Hairless females with few exceptions do not make good breeders. They generally do not lactate at all or enough to support a litter, and cannibalism or abandonment is common. To produce true hairless pups, breeders will mate a hairless male (homozygous) to a furred hairless carrier female (heterozygous for hairless). Half of the offspring produced should be hairless, the other half will be furred hairless carriers.

Patchwork hairless rats maintain a certain amount of short, soft fur on their bodies and patches where they are bald. The fur will periodically fall out and grow back in throughout the rat's life in different patterns. They usually maintain whiskers though they are generally brittle and curly. While they are more prone to allergies, they are hardier than the true hairless rats and should live an average lifespan. The females also have no problems reproducing or raising litters. There are three strains of patchwork hairless rats:
1) Double rex: produced from two rex-coated parents (ReRe). Different from the other two strains as they tend to keep some fur on the face, head, feet and ankles while maintaining a mostly hairless body. If bred to a normal-coated rat they will produce rex-coated pups. If bred to a rex or velveteen-coated rat they will produce double rex pups.
2) Double Velveteen: produced from two velveteen-coated parents (CuCu). If bred with a normal-coated rat will produce velveteen-coated pups. If bred to a velveteen or rex-coated rat they will produce double velveteen pups.
3) Double velveteen/Double rex: produced from one double rex-coated parent and one double velveteen-coated parent (CuCuReRe). If bred to a normal-coated rat they will produce rex-coated and/or velveteen-coated pups."

zickans.com
Värd på Råttor, Exotiskadjur

zickan
2008-09-23, 22:38
#15

 Double Rex rats have warm skin, like hairless rats, but they don't have any of the lactation/reproduction problems or dry skin associated with hairless. Double Rexes need no special care, though frequent nail clipping is encouraged because they have less "protection" against their own scratching.

http://www.curiosityrats.com/mine.html

zickans.com
Värd på Råttor, Exotiskadjur

Allamej
2008-09-23, 22:47
#16

Jamen, det är ju redan klartgjort. Vad jag undrar är om det har några negativa effekter på råttorna om man avlar dubbelrexar med varandra i flera generationer.

Stephen Fry - There are many people out there that will tell you that "you can't". What you've got to do is turn around and say, "watch me". Veronica/ Sajtvärd på Smyckestillverkning och råttor

 

 

zickan
2008-09-23, 22:51
#17

Ah då missförstod jag.. Sorry..

zickans.com
Värd på Råttor, Exotiskadjur

wintermynta
2008-09-24, 02:57
#18

Mycket bra artikel och blir man inte övertygad nu så vete de sjutton.

sockerrattan
2008-09-24, 12:20
#19

Jättebra artikel!!!

Mia//


Zolah
2011-02-25, 00:57
Odette
2011-03-22, 18:40
#21

Känns som det var evigheter sedan jag översatte denna artikel, vore väldigt intressant att höra om det kommit mer/nyare fakta om hårlösa råttor samt dubbelrex etc.
Finns ju all möjlighet i världen för någon som orkar- att samla ihop info från olika engelska sidor och översätta till Svenska! Tycker själv det är mycket lättare att läsa info på svenska än eng, så det vore bra om någon orkade sätta sig in i hur det ser ut i dagsläget.

Finns säkert mycket i den här artikeln som är passé.
Ju mer fakta och info som finns desto bättre Glad

_ Registrerad guldhamsteruppfödare i SHF sedan 2009. Min hemsida; Exentrion's
_

Pétit
2012-08-05, 17:12
#22

Oj.. Jag visste inte att det var skillnad på ålderlängden för naken och pälsad råtta. Intressant. ;)

Min Legacy - http://legacychandi.bloggplatsen.se/ Kika gärna in. :3 Hjärta Mina älskade råttor, hund, familj och vänner är mitt allt. //Adina

[Wedgiolaf]
2012-11-06, 11:18
#23

Gammal artikel jag vet, men eftersom jag är intresserad av nakenråttor läser jag självklart den. 

Det är alltså inget bra val av råtta? Råttor med päls är att föredra med andra ord?

zickan
2012-11-06, 12:12
#24

Ja råttor med päls är att föredra. Men OM man nu måste ha naken råtta. Så är det bättre att ta en dubbelrex än en äkta naken.

zickans.com
Värd på Råttor, Exotiskadjur

[Wedgiolaf]
2012-11-06, 14:19
#25

#24 är det svårt att få tag på en (två) dubbelrex som är seriöst uppfödd? Tack för svar förresten!

bankfack
2012-11-06, 14:37
#26

#25 därför att seriösa uppfödare anser att det är  negativt för råttan att beröva den pälsen och morrhåren som den känner av sin omgivning med, bara av estetiska skäl. SRS-registrerade uppfödare får inte föda upp dubbelrexar.

[Wedgiolaf]
2012-11-06, 16:28
#27

#26 Då blir det med andra ord definitivt inte sådana, tack för informationen!

Upp till toppen