2017-07-12 21:27 #0 av: Kalli

Vet inte om länken redan delats här inne men helst sista frågan ger ju ändå en möjligt att påverka, hur skulle du vilja se att lagkraven för tamråttor ändras?

https://www.facebook.com/djurskyddet/posts/10155410931550890