2009-07-31 09:09 #0 av: Terato

Ni som avlar, har ni något material att dela med er som berör ämnet temperaments- och hälsoavel? T.ex. länkar?

Engelskt och svenskt.