Etikettartiklar
Läst 10378 ggr
Allamej
2008-12-08, 22:46

Coronavirus

Artikel skriven av Gail Adam och publicerad i Husråttan 140

**
**

Ett coronavirus är ett virus som ingår i familjen coronaviridae.

I denna familj ingår även varianter av en annan virussläktgrupp, sk torovirus. Coronavirus är ett fylogentetiskt namn som ges en rad olika virusarter som tillhör samma släktgrupp.

Alla virus som benämns coronavirus har ett hölje som består av ett fåtal specifika proteiner. Dessa proteiner är karakteristiska för varje enskild coronavirusart och styr vilka celler viruset kan fästa till och därför infektera. Observera att ett coronavirus endast infekterar specifika celltyper i kroppen.

Inuti proteinhöljet finns virusets arvsmassa. Detta består av en enkelsträngad RNA-kedja dom innehåller all den information som behövs för att göra en kopia av viruset.

Inget coronavirus har egna gener av DNA och viruset måste därför infektera en värdcell för att få tillgång till värdcellens resurser för att kunna göra viruskopior.

Eftersom inte alla celler i kroppen har de exakta egenskaper som krävs för att framställa en kopia av ett enkelt coronavirus måste viruset alltså söka upp en specifik typ av värdcell.

SDA- Sialodacryoadentitis virusarter

SDA är kanske det vanligaste coronaviruset hos råttor. Virusets namn betyder "svullna saliv-och lymfkörtlar" och det är sådana symptom som kännetecknar en SDA infektion. Det är alltså celler i saliv-och lymfkörtlar som SDA måste infektera för att kopiera sig självt.

Infektionen förekommer ofta tillsammans med svullnad runt ett öga eller båda, men SDA behöver inte drabba ögonen. Andra symptom är de samma som för en förkylning. SDA i sig självt är oftast inte dödligt, men råttans immunförsvar blir försvagat och om råttan samtidigt redan har, eller drabbas av en bakterieinfektion kan de båda infektionerna tillsammans vara dödliga.

För våra tamråttor har fall rapporterats där råttor som redan var infekterade med Carbacillus-bakterier (CAR) hade svårt att samtidigt bekämpa en samtidig SDA infektion och dog.

Karantän

För att förhindra spridning av coronavirus är det karantän som gäller. Detta krävs eftersom man vill vara helt säker på att råttorna blivit av med virusinfektionen och att de har hunnit bygga upp sitt immunförsvar igen.

Efter att råtta 1 blivit infekterad av ett coronavirus kan det ta några dagar innan några symptom visar sig. För ett coronavirus inklusive SDA är den vanliga inkubationstiden 5-8dgr.

Från omkring dag 3 fram till omkring dag 10 kan råtta 1 infektera andra råttor med levande virus. Efter denna tid brukar råttans immunförsvar ha rensat bort viruset och råtta 1 smittar inte längre. Dock kan det ta upp till 2 månader för råttan att återhämta sig och bli helt frisk igen.

Eftersom råtta 1 kan infektera råtta 2 mellan dag 3 och dag 10 och råtta 2 i sin tur kan infektera nästa råtta krävs det längre karantäntid ju fler råttor man har.

Den karantäntid som vanligen rekommenderas för SDA/coronavirus för en mindre grupp råttor är därför 6 veckor/40dgr. Undantag är de fall där avelsarbete pågår och där unga djur finns hemma.

I motsats till "vuxna" råttor tillverkar inte unga råttor sina egna antikroppar. Istället får bebisarna antikroppar genom mjölken från mamman när de diar. Dessa antikroppar från mamman överförs sedan till rådisens blod där de kan hantera virus som släpps ut från celler där viruskopior görs.

Bebisen kan se ganska frisk ut eftersom mammans antikroppar tar hand om viruset - men mängden antikroppar kan vara otillräcklig för att rensa bort alla virus och det är först när bebisen börjar tillverka egna antikroppar man vet om några virus har undkommit mammans antikroppar eller om viruset har utrotats helt och hållet.

Av denna anledning måste karantäntiden vara längre om du har råttungar hemma - för att se till att inte eventuella virus kommer att blomma upp när mammans antikroppar är slut

Gail Adam

Husråttan 140

Foto: Afrejd

Stephen Fry - There are many people out there that will tell you that "you can't". What you've got to do is turn around and say, "watch me". Veronica/ Sajtvärd på Smyckestillverkning och råttor

 

 

hus-musen
2008-12-08, 22:49
#1

intressant!

Qui dormit, non peccat

 


dorkey
2008-12-08, 23:01
#2

Väldigt bra och lättläst!


zickan
2008-12-08, 23:35
#3

Jätte bra och tydlig artikel!. Väldigt bra att den kom upp nu efter de fall i sv.

zickans.com
Värd på Råttor, Exotiskadjur

Serena
2008-12-20, 18:46
#4

Men hur smittar det? Är det via luften eller direktkontakt råttor emellan, eller på annat sätt?

Nicciz
2008-12-20, 19:08
#5

Det smittar via "luft", direkt kontakt mellan råttor och indirekt kontakt via material och ytor.

Serena
2008-12-20, 19:15
#6

Så det räcker egentligen med att man har två rottor i samma rum, utan att dom rör varandra för att den ena ska kunna smitta den andra? Eller att jag hälsar på en råtta och går till en annan?

Ni får ursäkta om jag tjatar men jag vill vara helsäker på att jag förstått rätt! :)

Allamej
2008-12-20, 19:29
#7

Du har det rätt

Stephen Fry - There are many people out there that will tell you that "you can't". What you've got to do is turn around and say, "watch me". Veronica/ Sajtvärd på Smyckestillverkning och råttor

 

 

Ladyinred
2009-03-15, 17:38
#8

puttar

idisen95
2009-03-15, 18:19
#9

bra artickel

Upp till toppen